psychoterapia

Psychoterapia je určená pre ľudí, ktorí vyhľadávajú a majú snahu pochopiť problémy vo svojom živote, vo svojom prežívaní. Hľadajú odpovede na rôzne otázky. Majú záujem o pochopenie, odstránenie či aspoň zníženie vlastného psychického strádania či utrpenia.

Poskytujem konzultácie či už individuálne alebo párové pre dospelých aj deti.
Hlavným liečebným nástrojom je slovo, rozhovor medzi pacientom a terapeutom.
Témou rozhovorov sú obvykle aktuálne či dlhodobé problémy v osobných a životných situáciách, v oblasti  vzťahov, pocitov, telesných prejavov,  psychických alebo psychosomatických ťažkostí (strachy, traumy, fóbie, nespokojnosť zo životom, vyhoretie, manželská kríza ,  depresie,  sny, obrazy denné snenia…).
Ide o zrozumiteľné vysvetlenie príznakov psychologického problému alebo psychickej poruchy, zváženie a rozbor možných psychologických alebo iných medicínskych príčin. Objasnenie dostupných liečebných postupov, názorný popis v čom spočíva psychoterapia.
väčšinou ide o dlhodobú spoluprácu a odborné poradenstvo – pravidelné stretnutia. Dĺžka spolupráce je rôzna, podľa typu problému a zamerania na rozsah zmeny. Kratšia terapia je u ľudí s jasne definovanou problematikou problému a dlhšia u ľudí zameraných na zmenu širšieho rozsahu, dlhodobých vzorcov fungovania, osobného rozvoja alebo hlbšiu zmenu osobnosti.